FANDOM


Gerb cnu
Вітаємо на сайті кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тут Ви знайдете усю необхідну інформацію щодо діяльності кафедри.

Про кафедру

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу була заснована у 2003 році. Рішенням Вченої ради від 22 грудня 2016 р. кафедру перейменовано у кафедру міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин, завідувачем кафедри призначено доктора політичних наук, професора Митко А.М.

Наукова діяльність

З серпня 2016 року кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк) та Українська соціальна академія (м.Київ) реалізують спільний проект - Міжнародну сертифіковану навчальну програму "ШКОЛА ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА".

З вересня 2016 року здійснюється робота над кафедральною науковою темою «Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки».

Склад кафедри

1. Митко Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, професор.

2. Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор.

3. Федонюк Сергій Валентинович, кандидат географічних наук, доцент, декан факультету міжнародних відносин.

4. Карпчук Наталія Петрівна, доктор політичних наук, доцент.

5. Бояр Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та інновацій.

6. Михалюк Назар Юрійович, кандидат політичних наук, асистент.

7. Патлашинська Ірина Вікторівна, асистент.

8. Федчик Юрій Юрійович, кандидат політичних наук, асистент.

Абітурієнтам

Фахівець із міжнародної інформації готується для практичної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності у сфері міжнародної інформації, міжнародних відносин і зовнішньої політики та участі в різних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних гуманітарних, природничих, країнознавчих, правових та соціально-економічних дисциплін, призначається для роботи в органах сфери інформатизації, засобах масової інформації, установах зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, дипломатичних і консульських установах та представництвах, що здійснюють інформаційну, зовнішньополітичну, економічну, культурну, управлінську, громадську, туристичну та інші види діяльності, в громадських і політичних організаціях, установах, що здійснюють зв’язки з громадськістю, та інших посадах, що передбачаються для заміщення осіб з вищою освітою, фахівцями з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин зі знанням іноземної мови, у рекламних та екскурсійно-туристичних агентствах, у сфері інформаційної комунікації, а також у науково-дослідних, державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах інформаційного, зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, гуманітарного, адміністративно-управлінського профілів.

Програма підготовки передбачає вивчення дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисципліни професійно-практичної підготовки, дисципліни вибору навчального закладу та самостійного вибору студента.

Дисципліни

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу готує конкурентоспроможних фахівців за напрямом/освітньою програмою «Міжнародна інформація» ОС «Бакалавр», «Магістр» та освітньою програмою «Консолідована інформація» ОС «Магістр».

Контактна інформація

Адреса для листування: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (навчальний корпус G №7, aуд G 6, 8).

Контактний телефон: +38(0332) 241200, 770547.


Корисні посилання

Офіційний сайт Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Сторінка факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки

Сторінка кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

Facebook факультету міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки

Facebook кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

Logo1